کتاب الکترونیک: راهنمای کاربردی معادله بلند کردن بار NIOSH

برای اطلاعات بیشتر مشاوره کنید

دریافت فایل کتاب به رایگان امکانپذیر می باشد اما ثبت سفارش ضروت دارد.

معادله بار NIOSH جهت ارزیابی ریسک آسیب های کمری در مشاغل بلند کردن و پایین آوردن بار بطور دو دستی بکار می رود. این روش در تمامی محیط های کاری که دارای بلند کردن و پایین آوردن بار ( فقط بارهای غیر زنده ) هستند می توان بکار برده شود .

از این معادله برای محاسبه حد مجاز وزن توصیه شده برای بلند کردن بار ( Recommended Weight Limit -RWL) و شاخص بلندکردن بارهای ساده (Lifting Index – LI) و ترکیبی (Composite Lifting Index -CLI) استفاده می شود.

LI شاخصی است که نمایانگر استرس فیزیکی نسبی برای بلند کردن یک بار خاص می باشد. اما چون در فعالیتهای شغلی با ترکیبی از بارهای مختلف سروکار داریم از شاخص  CLI استفاده می کنیم. میزان شاخص های گفته شده، بر اساس توسعه سازمان NIOSH بایستی در حد یک و یا کمتر از یک باشد.

انتشارات: NIOSH

ویرایش: ۱۹۹۴

زبان: انگلیسی

دانلود کتاب راهنمای کاربردی معادله بلند کردن بار NIOSH

هیچ پیشنهاد بیشتر برای این محصول موجود نیست!

شرایط حمل و نقل

فقط کالاهای الکترونیک و مشاوره ارائه می گردد.

شرایط بازپرداخت

در صورت عدم رضایت هزینه بازپرداخت می شود.

ابطال / بازگشت / تبادل

فقط کالاهای الکترونیک و مشاوره ارائه می گردد.

درخواستهای عمومی

هیچ درخواست مشاوره ای وجود ندارد

فروشگاه بر اساس بخش ها