Logo
0 خارج از 5

مدیریت سایت ایمنی

قزوین, -, قزوین،, قزوین ایران

نام: پایگاه اطلاعات ایمنی (www.imeny.com)

تاریخ شروع به کار: شهریور ۱۳۸۵

موضوع: ایمنی،HSE، آتش نشانی،سلامت کار،امنیت

مدیر سایت: علی جعفری

پایگاه اطلاعات ایمنی با هدف بروز رسانی در بهار ۱۳۹۸ با نرم افزار جدید و قدرتمند بر روی سرور فعلی بازسازی شد.

فروشگاه بر اساس بخش ها