صفحه تجزیه و تحلیل حوادث کاری مهندس بخارایی در اینستاگرام

آدرس صفحه اینستاگرام مطالب ارسالی از سوی مهندس غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

ارسال محتوی جدید

ثبت رایگان و نامحدود انواع آگهی: آگهی استخدام، آگهی معرفی رویداد، همایش، … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه و مسئولیت مسئول ایمنی

من مسئول ایمنی در یک شرکت هستم ، درصورت بروز حادثه در … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

بررسی حوادث در کارگاهها

بنام خدا
بررسی حوادث در کارگاهها
قبل از پرداختن به موضوع بررسی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

کانال تلگرام مقالات علمی ایمنی بهداشتی رضاخواه کارشناس ارشد پیشکسوت ایمنی وبهداشت صنعتی کشور

کانال تلگرام مقالات علمی ایمنی بهداشتی رضاخواه کارشناس ارشد پیشکسوت ایمنی وبهداشت … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

سخنی درارتباط بااستماع اظهارات شهود در بررسی حوادث کاری

توجه داشته باشیم که در راستای استماع اظهارات شهود حادثه ، از … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

مسئولیت مدیران و سرپرستان کارگاه هنگام بروز حادثه برای کارگر

سؤال:

جناب آقای مهندس بخارایی
من کارفرمای یک شرکت هستم به عبارت … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

ایجاد وب سایت اختصاصی و رایگان برای کلیه متخصصان و فعالان ایمنی و HSE فراهم شد.

کلیه متخصصان و فعالان ایمنی و HSE می توانند صاحب صفحه اختصاصی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

وظایف تعریف شده برای کارفرما در ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار

عمده مواد قانونی که در انتساب تقصیر به کارفرما و یا به … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید