تعهد مدیران و سرپرستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

متعهد شدن مدیران وسرپرستان کارگاه مبنی بر اینکه ، من فلان کار … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

صفحه تجزیه و تحلیل حوادث کاری مهندس بخارایی در اینستاگرام

آدرس صفحه اینستاگرام مطالب ارسالی از سوی مهندس غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید