دامنه های سایت ایمنی واگذار می شود…

مدیریت پایگاه اطلاعات ایمنی بعد از 13 سال فعالیت پر افتخار، به دلیل مشغله کاری قصد واگذاری دامنه های سایت به متقاضیان محترم دارد. این پایگاه اطلاعاتی معروف و شاخته شده در بین فعالان و متخصصان حوزه ایمنی و HSE، از نظر شاخص های وبومتریک در جایگاه مطلوبی قرار دارد و به این جهت فرصت […]