تعهد مدیران و سرپرستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

متعهد شدن مدیران وسرپرستان کارگاه مبنی بر اینکه ، من فلان کار … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

صفحه تجزیه و تحلیل حوادث کاری مهندس بخارایی در اینستاگرام

آدرس صفحه اینستاگرام مطالب ارسالی از سوی مهندس غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

بررسی حوادث در کارگاهها

بنام خدا
بررسی حوادث در کارگاهها
قبل از پرداختن به موضوع بررسی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

سخنی درارتباط بااستماع اظهارات شهود در بررسی حوادث کاری

توجه داشته باشیم که در راستای استماع اظهارات شهود حادثه ، از … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

وظایف تعریف شده برای کارفرما در ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار

عمده مواد قانونی که در انتساب تقصیر به کارفرما و یا به … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

تبعات حقوقی و کیفری که درصورت بروز حادثه متوجه کارفرمای مصدوم است

تبعات حقوقی و کیفری که درصورت بروز حادثه متوجه کارفرمای مصدوم است… اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه به علت استفاده از دستکش هنگام کار با دستگاه دریل یا مته ، علیرغم تذکر کار فرما

حادثه به علت استفاده از دستکش هنگام کار با دستگاه دریل یا … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه با دستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی و مسئولیت کارفرما

حادثه با دستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی و مسئولیت کارفرما… اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید