تعهد مدیران و سرپرستان مبنی بر انجام ایمن کار ، رافع مسئولیت کارفرما نیست

متعهد شدن مدیران وسرپرستان کارگاه مبنی بر اینکه ، من فلان کار … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

صفحه تجزیه و تحلیل حوادث کاری مهندس بخارایی در اینستاگرام

آدرس صفحه اینستاگرام مطالب ارسالی از سوی مهندس غلامرضا بخارایی کارشناس رسمی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه و مسئولیت مسئول ایمنی

من مسئول ایمنی در یک شرکت هستم ، درصورت بروز حادثه در … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

بررسی حوادث در کارگاهها

بنام خدا
بررسی حوادث در کارگاهها
قبل از پرداختن به موضوع بررسی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

سخنی درارتباط بااستماع اظهارات شهود در بررسی حوادث کاری

توجه داشته باشیم که در راستای استماع اظهارات شهود حادثه ، از … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

مسئولیت مدیران و سرپرستان کارگاه هنگام بروز حادثه برای کارگر

سؤال:

جناب آقای مهندس بخارایی
من کارفرمای یک شرکت هستم به عبارت … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

وظایف تعریف شده برای کارفرما در ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار

عمده مواد قانونی که در انتساب تقصیر به کارفرما و یا به … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

جهات رد کارشناسی

جهات رد کارشناسی

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۱۸ ـ در … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

درنوشتن یک نظریه کارشناسی چه نکاتی باید رعایت شود

سؤال:

جناب مهندس بخارایی ، درنوشتن یک نظریه کارشناسی چه نکاتی باید … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

صِرف دچار حادثه شدن در کارگاه به معنی مقصربودن کارفرما نیست

صِرف دچار حادثه شدن در کارگاه به معنی مقصربودن کارفرما نیست
سؤال:… اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

تبعات حقوقی و کیفری که درصورت بروز حادثه متوجه کارفرمای مصدوم است

تبعات حقوقی و کیفری که درصورت بروز حادثه متوجه کارفرمای مصدوم است… اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه به علت استفاده از دستکش هنگام کار با دستگاه دریل یا مته ، علیرغم تذکر کار فرما

حادثه به علت استفاده از دستکش هنگام کار با دستگاه دریل یا … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه در پروژه ساختمانی و مسئولیت صاحب کار

حادثه در پروژه ساختمانی و مسئولیت صاحب کار
سؤال:

جناب مهندس بخارایی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

حادثه با دستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی و مسئولیت کارفرما

حادثه با دستگاه پرس مجهز به سیستم فرمان پدالی و مسئولیت کارفرما… اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید