آگهی استخدام مسوول ایمنی در یکی از شرکتهای معتبر فولاد

استخدام ۱ نفر مسئول ایمنی.

رشته تحصیلی مورد تایید : ایمنی صنعتی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

استخدام مهندس مکانیک و کارشناس ایمنی و HSE در شرکت سابرما

این آگهی استخدام در تاریخ سوم آذر ۱۳۹۷ در پایگاه اطلاعات ایمنی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای در یک شرکت عمرانی معتبر

این آگهی استخدام در تاریخ سوم آذر ۱۳۹۷ در پایگاه اطلاعات ایمنی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

مدل سازی پیامد نشت آمونیاک از مخازن آمونیاک با استفاده از نرم افزار ALOHA و تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری در یکی از صنایع فرآیندی

مقدمه: مهمترین هدف مدل سازی، کسب دانش در مورد رفتار سیستم واقعی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

بررسی حذف فتوکاتالیستی بخار زایلن از جریان هوا با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی زئولیت سنتزی نوع ۵

مقدمه: زایلن یک ترکیب آلی فرار است و دارای کاربرد وسیعی در … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

بررسی ارتباط بین غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن استنشاقی با سطوح متابولیت‌های ادراری مربوطه در شاغلین یک مجتمع پتروشیمی

مقدمه: صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از­منابع مهم انتشار آلاینده ­های آلی … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید