شما می توانند در کمتر از ۵ دقیقه و به صورت رایگان صاحب ویترین اختصاصی در ایمنی شوید. ویترین، صفحه اختصاصی شما در ایمنی است.

در ویترین همه امکانات یک وب سایت کامل از جمله موارد زیر در اختیار شماست:

  • معرفی خود و توانمندیهایتان
  • درج رزومه جهت مشاوره آنلاین
  • بارگذاری فایل جهت فروش،
  • ثبت محصولات و خدمات
  • امکان فروش آنلاین

برای داشتن ویترین ابتدا باید به عنوان کاربر معمولی در سایت ثبت نام کتید و بعد حساب کاربری خود را به مشاور/فروشنده ارتقا دهید:

ویترین بر اساس بخش ها