عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: مقاله: بررسی عوامل تاثیر گذار بر جو ایمنی در پروژه راه اندازی پست برق در یکی از فاز های پارس جنوبی

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی

 

کد ایمنی: 8626  تاریخ: 1396/04/16

  www.imeny.com
   

 

مقاله: بررسی عوامل تاثیر گذار بر جو ایمنی در پروژه راه اندازی پست برق در یکی از فاز های پارس جنوبی

   

پایگاه اطلاعات ایمنی: در چکیده این مقاله آمده است: ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي آن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 93 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر 94 اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﻦ ﮐﻮﻣﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﺎر ﺣﻮادث ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 بنا به گزارش ایمنی(www.imeny.com) بر اساس نتایج ارایه شده در این مقاله، در ﭘﺮوژه فاز 13 پرس جنوبی، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ 189,88 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 7,962 ﺑﻮد و در ﭘﺮوژه ﭘﺴﺖ 63/20 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ 178,25 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 5,252 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ در ﭘﺮوژه ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ و در ﭘﺮوژه ﭘﺴﺖ آﻣﻮزش، اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

<#f:154/>

   دریافت متن کامل مقاله
   <#f:150/>
 

 موقعیت/منطقه :  <#f:559/>

 

 <#f:656/> :  <#f:657/>

 

 <#f:658/> :  <#f:659/>

 

 <#f:660/> :  <#f:661/>

 

 آدرس :  <#f:662/>

 

 تلفن :  <#f:663/>

 

 ایمیل :  <#f:664/>

 

 <#f:665/> :  <#f:666/>

 

 <#f:667/> :  <#f:668/>

 

 نویسنده ها :  محمدجواد قره بیگی - ﻣﺻﻁﻔﯽ ﻋﺑﺎﺳﯽ

 

 تاریخ انقضای این آگهی :  <#f:671/>

   ارسال کننده آگهی : محمدجواد قره بیگی

دریافت اطلاعات بیشتر / به نقل از  <#f:498/>

(561)

امتیازدهی
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 
نظرات بینندگان
این آیتم فاقد نظر می باشد
 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18537630
 - بازدید امروز : 1487
 - بازدید این صفحه : 1063767 4
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4315 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved