عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاه‌ها

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن مواد و اشياء در كارگاه‌ها

فصل‌ اول‌ - تعاريف‌ :

منظور از دستگاه‌هاي‌ بالابر در اين‌ قسمت‌ ماشين‌هايي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند بار را در امتداد قائم‌ يا امتداد افقي‌ حركت‌ دهد (به‌ استثناي‌ آسانسور حمل‌ افراد و بار) و انواع‌ آن‌ به شرح‌            زير است‌:

الف- جرثقيل‌ Crane  بالابري‌ است‌ كه‌ بتواند باري‌ را در حال‌ آويزان‌ در امتداد قائم‌ و افقي‌ جابجا كند.

ب- جرثقيلمتحرك‌(Travelling crane) جرثقيلي‌ است‌ كه‌ درروي‌ يك‌ يا چند ريلحركت‌كند.

ج‌ - جرثقيل‌ با پل‌ متحرك‌  (Over head Travelling crane)  جرثقيل‌ متحركي‌ است‌ كه‌ در امتداد مناسبي‌ زير سقف‌ كارخانه‌ روي‌ ريل‌ حركت‌ كرده‌ و بتواند بار را در امتداد طول‌ و عرض‌ و ارتفاع‌ كار جابجا نمايد.

د - جرثقيل‌ با دروازه‌ متحرك‌  (Ganty Crane)  جرثقيل‌ متحركي‌ است‌ كه‌ بر روي‌ دو پايه‌ خرپايي‌ شكل‌ سوار بوده‌ و مجهز به‌ چند بالابرنده‌ عمودي‌ باشد و بتواند بار را با خود از نقطه‌اي‌ به‌ نقطه‌ ديگر در روي‌ ريل‌ و در مسير خود حمل‌ كند.

هـ- جرثقيل‌ يك‌ ريلي‌  (Monorail Crane)  جرثقيل‌ متحركي‌ است‌ كه‌ دستگاه‌ بالابر و اطاقك‌ فرمان‌ آن‌ (در صورت‌ وجود) در حال‌ آويز توسط‌ چرخ‌هايي‌ كه‌ روي‌ يك‌ ريل‌ فوقاني‌ حركت‌ مي‌كند جابجا گردد.

و - جرثقيل‌ متحرك‌ موتوري‌  (Locomotive Crane)  نوعي‌ جرثقيل‌ است‌ كه‌ بر روي‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ سوار شده‌ است‌.

ز - جرثقيل‌ بازويي‌  (Jib Crane)  نوعي‌ جرثقيل‌ ثابت‌ يا گردان‌ است‌ كه‌ داراي‌ بازويي‌ افقي‌ يا مايل‌ بوده‌ و كابل‌ نگهدارنده‌ بار به‌وسيله‌ بازوي‌ مزبور نگهداري‌ مي‌شود. در اين‌ دستگاه‌ موقعيت‌ قلاب‌ بار نسبت‌ به‌ محور دوران‌ جرثقيل‌ توسط‌ طول‌ و شيب‌ بازو تعيين‌ مي‌گردد و در بعضي‌ موارد كه‌ بازوي‌ جرثقيل‌ افقي‌ است‌ ممكن‌ است‌ بار توسط‌ اطاقك‌ متحركي‌  (Trollex)  جابجا شود.

ح‌ - جرثقيل‌ متحرك‌ زميني‌  (Portable floor Hoist)  نوعي‌ جرثقيل‌ است‌ كه‌ روي‌ چرخ‌ سوار بوده‌ و روي‌ زمين‌ حركت‌ مي‌كند.

ط‌ - جرثقيل‌ سكودار (چرخ‌ چاه‌)  (tiering Hoist)  نوعي‌ جرثقيل‌ است‌ كه‌ داراي‌ سكوي‌ مخصوص‌ جهت‌ قرار گرفتن‌ بار و حمل‌ آن‌ به‌ قسمت‌ها و انبار كردن‌ بار در ارتفاعات‌ و جاهاي‌ مختلف‌ باشد.

ي‌ - جرثقيل‌ ساختماني‌ (چرخ‌ چاه‌)  (Crabs and winches)  جرثقيل‌ ثابتي‌ است‌ كه‌ زنجير يا كابل‌ بالابر در روي‌ استوانه‌اي‌ پيچيده‌ شده‌ و پايه‌ دستگاه‌ به‌وسيله‌ پيچ‌هاي‌ فونداسيون‌ يا وسيله‌ ديگري‌ به‌ زمين‌ محكم‌ شده‌ باشد.

ك- جرثقيلالكتريكي (Electric hoist) جرثقيل‌ ثابت‌ يا متحركي‌ است‌ كه‌ استوانه‌ حامل‌ كابل‌ يا زنجير توسط‌ موتورالكتريكي‌ بهحركت‌ درآيد و بار را بالاوپايين‌ ببرد. اينبالابر ممكن‌ است‌ مستقلاً كاركرده‌ يا به‌ عنوان‌ بالابر فرعي‌ براي‌ دستگاه‌ بالابر ديگر مورد استفاده‌ قرار گيرد.

ل‌ - جرثقيل‌ بادي‌  (Pneumatic Hoist)  جرثقيلي‌ است‌ شبيه‌ بالا بربند(ك)‌ كه‌ نيروي‌ محرك‌ آن‌ هواي‌ فشرده‌ مي‌باشد.

م‌ - جرثقيل‌ زنجيري‌  (Chain Hoist)  جرثقيل‌ ثابت‌ يا متحركي‌ است‌ كه‌ با دست‌ به كار مي‌افتد و شامل‌ يك‌ يا چند چرخ‌ زنجيري‌ مي‌باشد.

ن‌ - جرثقيل‌ قرقره‌ اي‌ (Block and Tackle)  بالابر ثابت‌ يا متحركي‌ است‌ كه‌ با دست‌ كار كرده‌ و شامل‌ يك‌ يا چند قرقره‌ بوده‌ و نيروي‌ محرك‌ توسط‌ كابل‌ به‌ قرقره‌ها و قلاب‌ بار منتقل‌ مي‌گردد.

ص‌ - لوازم‌ بستن‌ و بلند كردن‌ بار  (Hoistinyttackje)  شامل‌ طناب‌ كابل‌ فولادي‌ زنجير و ادوات‌ اتصال‌ آنها به‌ يكديگر از قبيل‌ (حلقه‌، قلاب‌، بست‌ كابل‌ و غيره‌) مي‌باشد.

فصل‌ دوم‌ - كليات‌

ساختمان‌ و نگهداري‌

ماده‌ 1 : به طور كلي‌ در بالابرها نكات‌ زير بايد رعايت‌ شود.

الف‌ - قسمت‌هاي‌ مختلف‌ بدنه‌ و وسايل‌ انتقال‌ نيرو و ساير لوازم‌ داراي‌ استقامت‌ كامل‌ مكانيكي‌ بوده‌ و از جنس‌ مرغوب‌ ساخته‌ شده‌ و مقاومت‌ مكانيكي‌ آنها به‌ تصويب‌ مقام‌ صلاحيت دار رسيده‌ باشد.

ب‌ - دستگاه‌ بايد در همه‌ حال‌ (چه‌ در موقع‌ كار و چه‌ در توقف‌) بازديد و نگهداري‌ شده‌ و در تعمير آن‌ دقت‌ كافي‌ مبذول‌ گردد.

ج‌ - هر روز توسط‌ متصدي‌ دستگاه‌ مورد بازديد قرار گرفته‌ و حداقل‌ هفته‌اي‌ يك بار به ‌وسيله‌ متخصص‌ مربوطه‌ كه‌ مسؤوليت‌ كلي‌ و فني‌ آن‌ را به عهده‌ دارد دقيقاً بازرسي‌ شود.

نشاندادن‌ ظرفيت‌ مجاز

ماده‌ 2 : حداكثر ظرفيت‌ مجاز بالابر بايد از طرف‌ كارخانه‌ سازنده‌ به طور مشخص‌ و خوانا در روي‌ هر دستگاه‌ نوشته‌ شده‌ باشد.

ممنوعيت‌ بلند كردن‌ بار اضافه‌ بر ظرفيت‌

ماده‌ 3 : در تمام‌ بالابرها بلند كردن‌ بار بيش‌ از ظرفيت‌ مجاز ممنوع‌ است‌ مگر هنگام‌ آزمايش‌ دستگاه‌.

ماده‌ 4 : هميشه‌ بايستي‌ بار به‌طور ملايم‌ بالا و پايين‌ آورده‌ شود به‌طوري‌كه‌ در شروع‌ بلندكردن‌ يا حين‌ پايين‌ آوردن‌ و توقف‌ ضربه‌اي‌ به‌ دستگاه‌ وارد نگردد.

پيچ‌ و مهره‌ها

ماده‌ 5 : در دستگاه‌هاي‌ بالابر كليه‌ پيچ‌ و مهره‌هاي‌ اتصال‌ بايد طوري‌ ساخته‌ و حديده‌ و قلاويز شده‌ باشند كه‌ طول‌ پيچ‌ در هر يك‌ كافي‌ بوده‌ و در صورت‌ لزوم‌ بتوان‌ مهره‌ها را محكم‌ نمود. همچنين‌ پيچ‌ و مهره‌هاي‌ قطعات‌ متحرك‌ بايد توام‌ با واشرهاي‌ فنري‌ و غيره‌ باشد تا از           شل‌ شدن‌ مهره‌ جلوگيري‌ بعمل‌ آيد.

قطر استوانه‌ نگهدارنده‌ كابل‌هاي‌ بالابر

ماده‌ 6 : قطر استوانه‌هاي‌ نگهدارنده‌ كابل‌ نبايد كمتر از 30 برابر قطر كابل‌ باشد به شرط‌ اين كه‌ لااقل‌ مساوي‌ سيصد برابر قطر كلفت‌ترين‌ سيم‌ كابل‌ باشد، ولي‌ ارجح‌ است‌ كه‌ قطر استوانه‌ مزبور مساوي‌ 450 برابر ضخيم‌ترين‌ سيم‌ كابل‌ در نظر گرفته‌ شود.

ماده‌ 7 : دو سر استوانه‌ نگهدارنده‌ كابل‌ بايد داراي‌ لبه باشد به‌طوري‌ كه‌ حداقل‌ بلندي‌ اين‌ لبه‌ها كمتر از 5/2 برابر قطر كابل‌ مربوطه‌ نباشد.

ماده‌ 8 : لبه‌ دو سر استوانه‌هاي‌ نگهدارنده‌ كابل‌ بايد به‌طور مؤثر و مطمئن‌ به‌ استوانه‌ مربوطه‌ محكم‌ شده‌ باشد.

تجهيزات‌ الكتريكي‌

ماده‌ 9 : كليه‌ تجهيزات‌ الكتريكي‌ دستگاه‌هاي‌ بالابر بايد با آيين‌نامه‌هاي‌ حفاظتي‌ وسايل‌ و تأسيسات‌ الكتريكي‌ مطابقت‌ نمايد.

حداكثر بالابردن‌ بار

ماده‌ 10 : در بالابرهايي‌ كه‌ با موتور الكتريكي‌ كار مي‌كنند بايد وسائلي‌ تعبيه‌ شده‌ باشد تا هنگامي‌ كه‌ بار به‌ حداكثر ارتفاع‌ پيش‌بيني‌ شده‌ رسيد بتواند به‌طور خودكار محرك‌ الكتريكي‌ را از كار بيندازد.

ترمزهاي‌ حفاظتي‌

ماده‌ 11 : بالابرها بايد داراي‌ ترمزهاي‌ حفاظتي‌ باشند و اين‌ ترمزها بايد طوري‌ تعبيه‌ و محاسبه‌ شدهباشد كه‌ بتواند باري‌ معادل‌ يك‌ برابرونيم‌ ظرفيتمجاز بالابر را نگهدارينمايد.

طناب‌هاي‌ فرمان‌ براي‌ بالابرهايي‌ كه‌ از پايين‌ هدايت‌ مي‌شوند

ماه‌ 12 : طناب‌هاي‌ فرمان‌ در بالابرهايي‌ كه‌ از پايين‌ هدايت‌ مي‌شوند (اعم‌ از بالابرهاي‌ الكتريكي‌ و بادي‌) بايد داراي‌ جداكننده‌ مخصوص‌ باشند كه‌ اين‌ طناب‌ها به طور مجزا از داخل‌ سوراخ‌هاي‌ آن‌ عبور كرده‌ و مانع‌ پيچيده‌ شدن‌ و روي‌ هم‌ افتادن‌ آن‌ بشود.

ضمناً اين‌ طناب‌ها بايد به‌ ترتيبي‌ علامت‌گذاري‌ شود كه‌ به‌طور واضح‌ جهت‌ حركت‌ بار را در اثر كشيدن‌ هر يك‌ از طناب‌هاي‌ مزبور مشخص‌ نمايد.

ماده‌ 13 : دسته‌هاي‌ اهرم‌ طناب‌هاي‌ فرمان‌ براي‌ بالابرهاي‌ الكتريكي‌ و بادي‌ كه‌ از پايين‌ هدايت‌ مي‌شود بايد به‌ شكلي‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ به‌طور مشخص‌ از هم‌ متمايز گردند. به‌طوري‌ كه‌ كارگر مربوطه‌ به‌ آساني‌ تشخيص‌ دهد كدام‌ اهرم‌ براي‌ بالابردن‌ و كداميك‌ براي‌ پايين‌ آوردن‌ بار است‌.

ماده‌ 14 : در كارگاه‌هاي‌ مختلف‌ يك‌ مؤسسه‌ صنعتي‌ كليه‌ دسته‌هاي‌ اهرم‌ طناب‌هاي‌ فرمان‌ جرثقيل‌هايي‌ كه‌ از پايين‌ هدايت‌ مي‌شود بايد داراي‌ يك‌ شكل‌ بوده‌ و ترتيب‌ قرار گرفتن‌ آنها از نظر جهت‌ حركت‌ بار يكنواخت‌ باشد.

بازرسي‌

ماده‌ 15 : قبل‌ از به كار انداختن‌ بالابر نو بايد تمام‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ توسط‌ شخص‌ صلاحيت دار بازرسي‌ و آزمايش‌ شود.

ماده‌ 16 : قطعات‌ ياتاقان‌هاي‌ ضربه‌خور دستگاه‌هاي‌ بالابر و همچنين‌ قطعات‌ ياتاقان‌هاي‌ مربوط‌ به‌ چرخ‌هايي‌ كه‌ روي‌ ريل‌ حركت‌ مي‌كند (در صورت‌ وجود) بايد :

الف‌ - همه‌ روزه‌ قبل‌ از استفاده‌ از دستگاه‌ بالابر به‌منظور پي‌ بردن‌ به‌ قسمت‌هاي‌ شل‌ شده‌ و خورده‌ شده،‌ توسط‌ كارگر مربوطه‌ دقيقاً بازديد شود.

ب- هر هفته‌ يك بار به ‌وسيله‌ يك ‌نفر متخصص‌ تمام‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ دقيقاً و كاملاً بازديد شود.

ج‌ - حداقل‌ هر 12 ماه‌ يك بار به‌وسيله‌ يك‌ نفر متخصص‌ مسؤول‌ تمام‌ قسمت‌هاي‌ آن‌ دقيقاً و كاملاً بازرسي‌ شود.

د - پس‌ از هر تعمير يا تغيير كلي‌ تمام‌ قسمت‌هاي‌ دستگاه‌ بالابر توسط‌ يك‌ نفر متخصص‌ مسئول‌ آزمايش‌ شود.

ماده‌ 17 : كابل‌ها، زنجيرها، تسمه‌ها، طناب‌ها، قلاب‌ها و به طور كلي‌ لوازمي‌ كه‌ جهت‌ بلندكردن‌ بار مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد همه‌ روزه‌ بايد به‌ وسيله‌ كارگران‌ علامت‌ دهنده‌ و يا اشخاص‌ ديگري‌ كه‌ به‌ عنوان‌ كمك‌ به‌ كارگر بالابر از روي‌ زمين‌ دستور مي‌دهند مورد بازديد           قرار گيرد.

ماده‌ 18 : كابل‌ها، زنجيرها، تسمه‌ها، طناب‌ها، قلاب‌ها، شيارها، ترمزها و لوازم‌ خودكار الكتريكي‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ ماه‌ يك‌ بار توسط‌ متخصص‌ مسؤول‌ كاملاً و دقيقاً مورد بازرسي‌ قرار گيرد.

ماده‌ 19 : پس‌ از هر بازرسي‌ و آزمايش‌ (موضوع‌ بند ج‌ و بند د ماده‌ 16 و ماده‌ 18) مقام‌ يا متخصص‌ مسؤول‌ بايد گواهي‌ نامه‌ اجازه‌ كار صادر نمايد. اين‌ گواهي‌ نامه‌ بايد هميشه‌ به‌وسيله‌ مؤسسه‌ مربوطه بايگاني‌ و نگهداري‌ شود و در هنگام‌ لزوم‌ ارائه‌ گردد.

علامت‌ دادن‌

ماده‌ 20 : هدايت‌ در بالا بردن‌، پايين‌ آوردن‌ و حمل‌ونقل‌ بار توسط‌ دستگاه‌هاي‌ بالابر بايد به‌وسيله‌ علايم‌ مشخصه‌ يكنواخت‌ و قابل‌ فهم‌ كه‌ توسط‌ مقام‌ صلاحيتدار تعيين‌ شده‌ است‌ به عمل‌ آيد به‌طوري‌ كه‌ هر حركت‌ داراي‌ يك‌ علامت‌ مجزا بوده‌ و بهتر است‌ كه‌ اين‌ علايم‌ به‌وسيله‌ بازو يا دست‌ داده‌ شود.

ماده‌ 21 : در مواردي‌ كه‌ بيش‌ از يك‌ نفر كمك‌ براي‌ بالا بردن‌ بار وجود داشته‌ باشد بايد علايم‌ فقط‌ به‌وسيله‌ يكي‌ از آنها (زنجيربان‌، قلاب‌زن‌، طناب‌بند و غيره‌) كه‌ هميشه‌ در ميدان‌ ديد راننده‌ بالابر قرار دارد داده‌ شود. در هر حال‌ راننده‌ بالابر بايستي‌ از علامت‌ توقفي‌ كه‌ توسط‌ هر يك‌ از افراد كمكي‌ فوق‌الذكر داده‌ مي‌شود اطاعت‌ نمايد.

نقل‌ و انتقال‌ بار

ماده‌ 22: بار بايد عموماً به طور عمودي‌ بالا و پايين‌ آورده‌ شود به‌طوري‌كه‌ در حال‌ بلندكردن‌ نوسان‌ نداشته‌ باشد.

ماده‌ 23: در مواردي‌ كه‌ لازم‌ است‌ بار به طور مايل‌ بلند شود بايد:

الف‌ - احتياطات‌ لازم‌ بعمل‌ آيد كه‌ كارگران‌ مربوطه‌ در معرض‌ خطر قرار نگيرند.

ب‌ - عمل‌ بلند كردن‌ چنين‌ نوع‌ باري‌ بايد در حضور شخص‌ مسؤول‌ انجام‌ پذيرد.

ماده‌ 24: قبل‌ از علامت‌ دادن‌ براي‌ بالا بردن‌ بار علامت‌ دهندگان‌ بايد مطمئن‌ باشند كه‌:

الف‌ - تمام‌ طناب‌ها، كابل‌ها، تسمه‌ها، زنجيرها، چنگك‌ها و ساير وسايل‌ اتصال‌دهنده‌ به طور صحيح‌ بار را در برداشته‌ و محكم‌ به‌ يكديگر و به‌ قلاب‌ وصل‌ شده‌ باشند.

ب- بار مورد نظر بايد كاملاً ميزان‌ و متعادل‌ بوده‌ و مانعي‌ در سر راه‌ آن‌ قرار نگرفته‌ باشد به‌طوري ‌كه‌ در اثر تصادم‌ با آن سبب‌ جابجا شدن‌ و يا احياناً خراب شدن‌ بار و يا مانع           مزبور نگردد.

ج‌ - ساير كارگران‌ در اثر بالا بردن‌ بار در معرض‌ خطر و تصادم‌ قرار نگيرند.

ماده‌ 25: هرگاه‌ به‌عللي‌ بلند كردن‌ بار درست‌ انجام‌ نگيرد كارگر علامت‌ دهنده‌ بايد فوراً دستور نگهداشتن‌ بار و علامت‌ پايين‌ آوردن‌ بار را براي‌ تنظيم‌ مجدد بدهد.

ماده‌ 26: هنگام‌ تغيير مكان‌ افقي‌ يا پايين‌ آوردن‌ بار علامت‌ دهندگان‌ بايستي‌ ...

براي دريافت متن كامل اين آيين نامه از لينك زير استفاده كنيد:دانلود فايل : آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشيا در كارگاهها ( 772KB )


٢١:٢٠ - شنبه ٢ مهر ١٣٩٠    /    شماره : ٢١١٧    /    تعداد نمایش : ٣٥٨٧


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18531026
 - بازدید امروز : 556
 - بازدید این صفحه : 347905 7
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4311 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved