عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آيين نامه حفاظتي حمل دستي بار - مصوب وزارت كار

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آيين نامه حفاظتي حمل دستي بار - مصوب وزارت كار

آئين‌نامه حفاظتي حمل دستي بار خرداد 1389

 

       هدف:

       هدف از تدوين اين آيين‌نامه ايمن‌سازي محيط كار و صيانت از نيروي انساني و منابع مادي و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار و ارتقاء سطح بهره‌وري در كليه كارگاههائي كه حمل دستي بار و فرايندهاي مرتبط با آن كه به هر نحو ممكن انجام مي‌گيرد مي‌باشد.

       دامنه شمول:

       اين آيين‌نامه در كليه كارگاههاي مشمول ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراست.

       فصل اول: تعاريف

       حمل دستي بار:

       انتقال و جابجائي بار توسط دست و ديگر بخش‌هاي بدن كه همراه بالا بردن، پايين آوردن، كشيدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و يا تركيبي از موارد فوق مي‌باشد.

       ارگونومي:

       علم اصلاح و بهينه‌سازي محيط، مشاغل و تجهيزات به گونه‌اي كه متناسب با محدوديت‌ها و قابليت‌هاي انسان باشد.

       بار متعارف:

       باري است كه با توجه به شكل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، كارگري كه داراي شرايط جسماني مناسب باشد بتواند آن را به راحتي بلند يا حمل نمايد.

       بار سنگين:

       باري است كه وزن آن از حد مجاز بيشتر مي‌باشد.

       ايستگاه كار:

       محلي است كه كارگر در آن به كمك تجهيزات و وسايل كار به فعاليت مربوط به خود مشغول است.

       فيزيولوژي كار:

       شاخه‌اي از علم ارگونومي است كه در آن قابليت و توانمندي افراد در انجام فعاليت‌هاي جسماني سنجيده مي‌شود.

       بارهاي بددست:

       بارهايي هستند كه مچ دست براي نگهداشتن آن مي‌بايست تا 90 درجه خم شود و يا به دست خوب جفت نمي‌شوند و داراي جاي دست مناسب نيستند و يا بارهايي كه لبه‌هاي سخت و تيز و يا بزرگ دارند و يا بارهايي كه از طريق كيسه‌هاي نرم از وسط خم مي‌شوند.

       كارگر نوجوان:

       كارگري است كه سنش مطابق قانون كار بين 15 تا 18 سال تمام باشد.

       فصل دوم: مقررات عمومي

       ماده 1ـ حمل دستي بار به صورت انفرادي در موارد ذيل ممنوع است:

       الف) براي نوع كاري كه انجام مي‌گيرد سنگين باشد.

       ب) در جايي بسيار بلند يا كوتاه (خارج از حدود بين ران پا و شانه) قرار گرفته باشد به گونه‌اي كه امكان بلند كردن ايمن آن وجود نداشته باشد.

       ج) بسيار بزرگ، حجيم و يا داراي شكلي بوده كه امكان دسترسي به آن مشكل باشد و يا جلوي ديد شخص را بگيرد.

       د) مرطوب، لغزنده و يا داراي لبه‌هاي تيز بوده به طوريكه گرفتن آن مشكل باشد.

       هـ) بي‌ثبات بوده و مركز ثقل آن به دليل حركت محتويات آن تغيير نمايد.

       ماده2ـ حمل دستي بار درصورت وجود شرايط نامناسب جوي، محيطي و كارگاهي كه احتمال بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار مي‌رود، ممنوع است.

       ماده3ـ كارگراني كه در فرايند شغلي خود به طور پيوسته يا ناپيوسته حمل دستي بار را انجام مي‌دهند بايستي علاوه بر برخورداري از سلامت جسمي، روحي و رواني متناسب با نوع كار از نظر شرايط جسماني نظير قد و وزن و جنسيت نيز متناسب با وظيفه محوله باشند.

       تبصره ـ بكارگيري كارگران مذكور منوط به انجام معاينات بدو استخدام و دوره‌اي به ويژه از نظر آسيب‌هاي اسكلتي ـ عضلاني مطابق قوانين كار و تأمين اجتماعي مي‌باشد.

       ماده4ـ حمل دستي بار درصورتي مجاز است كه امكان استفاده از وسايل يا تجهيزات مكانيكي مناسب و يا اصلاح شرايط كارگاهي نظير چيدمان دستگاهها و تجهيزات و ايستگاههاي كاري مقدور نباشد.

       ماده5 ـ كارفرما مكلف است تدابير لازم جهت ارزيابي چگونگي وضعيت حمل دستي بار در كارگاه و شناسائي خطرات مربوطه را اتخاذ نموده و با استفاده از راهكارهاي فني ـ مهندسي و علمي به اصلاح وضعيت حمل دستي بار از نظر ارگونومي و ايمني مبادرت نمايد.

       ماده6 ـ در حين حمل دستي بار انجام اعمال ناايمن مانند شوخي‌كردن دويدن، پريدن، پرتاب نمودن و نيز كليه اعمالي كه مغاير اصول ايمني و بهداشتي باشد ممنوع است.

       ماده7ـ كارفرما مكلف است وسايل حفاظت فردي متناسب با حمل دستي بار را براي كارگران مربوطه فراهم نمايد.

       ماده8 ـ كارگران موظفند به كليه دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي بهداشتي و ايمني در زمينه حمل دستي بار كه از طرف كارفرما و مراجع ذيصلاح ارائه مي‌گردد عمل نموده و از وسايل حفاظت فردي كه توسط كارفرما بدين منظور تهيه شده استفاده نمايند.

       فصل سوم : مقررات اختصاصي

       ماده 9ـ كارفرما مكلف است ضمن تعليم روشهاي صحيح و مناسب حمل دستي بار، كارگران خود را از خطرات‌احتمالي آگاه‌نموده و نظارت‌هاي‌لازم را در اين زمينه‌ها اعمال نمايد.

       ماده10ـ درمواردي كه كارگر مجبور به انجام فعاليت‌‌هاي خارج از حدتوان فيزيولوژيكي باشد، كارفرما مكلف است با اعمال تمهيداتي مانند چرخش كار، زمان استراحت و طراحي ايستگاههاي كار بسته‌بندي مناسب و رعايت اصول انبارداري نسبت به حذف يا كاهش آسيب‌هاي ناشي از حمل دستي بار اقدام نمايد.

       تبصره ـ براي محاسبه حد توان فيزيولوژيكي مي‌بايستي از فرمول مندرج در ضميمه شماره 3 استفاده شود.

       ماده11ـ كارفرما مكلف است دستگيره‌هاي متناسب با نوع بار براي گرفتن بسته‌ها و بارهاي بددست تعبيه نمايد.

       ماده12ـ در فعاليت بلند كردن بار ميزان مجاز بار براي كارگران مرد با گروه سني 50 ـ 19 سال بايد از روش محاسباتي مندرج در ضميمه شماره 4 استفاده شود.

       تبصره1ـ ميزان مجاز بلندكردن بار براي كارگران نوجوان و مرد بالاي 50 سال هفتاد و پنج درصد مقدار به دست آمده از روش فوق مي‌باشد.

       تبصره2ـ ميزان مجاز بلند كردن بار براي كارگران زن با گروه سني 50 ـ 19 سال هفتاد درصد مقدار به دست آمده از روش فوق مي‌باشد.

       تبصره3ـ ميزان مجاز بلندكردن بار براي كارگران نوجوان و زن بالاي 50 سال 45 درصد مقدار به دست آمده از روش فوق مي‌باشد.

       ماده13ـ نيروهاي وارده به منظور كشيدن و هل دادن بار در حالت افقي و عمودي نبايد از مقادير مندرج در جدول 1 و 2 ضميمه تجاوز نمايد.

       ماده14ـ حداكثر وزن بلند كردن بار در كارهاي نشسته براي مردان و زنان نبايد به ترتيب از 5 و 3 كيلوگرم بيشتر باشد.

       فصل چهارم : مقررات متفرقه

       ماده15ـ در فعاليت‌هاي حمل و جابجايي بار در شرايط بهينه كه به صورت يك نفره انجام مي‌گيرد حداكثر بار مجاز به تفكيك گروه سني و جنس كارگران بايد مطابق جدول زير باشد:

 

 

 

 

 

 

       تبصره1ـ در اوزان بالاتر از حدمجاز، حمل و جابجايي بار بايد توسط وسايل مكانيكي مناسب و يا چند نفره صورت پذيرد.

       تبصره2ـ درصورتي كه حمل و جابجايي بار در شرايط بهينه (با توجه به فاكتورهاي مدت زمان حمل بار، فركانس حمل بار، مناسب‌بودن بار، شرايط محيط كار و وضعيت بدن حين‌كار) امكان‌پذير نباشد مقادير جدول فوق مطابق استانداردها و مقررات موجود تعديل خواهد شد.

       ماده16ـ حمل و جابجايي بار براي زنان در طول مدت بارداري و همچنين ده هفته پس از زايمان ممنوع مي‌باشد.

       ماده17ـ جهت حمل دستي مواد سمي و شيميايي كه مواجهه پوستي يا استنشاقي يا گوارشي با آن منجر به ايجاد آسيب يا مسموميت مي‌گردد استفاده از ظروف يا محفظه‌هاي مقاوم در بسته و محصور كه امكان مواجه با مواد مذكور وجود نداشته و داراي برچسب حاوي مشخصات ماده شيميايي يا سمي موردنظر باشد الزامي است.

       ماده18ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آيين‌نامه برعهده كارفرماي كارگاه بوده و درصورت وقوع هرگونه حادثه يا بيماري ناشي از كار به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني مطابق مواد 175 و 176 قانون كار عمل شده و نامبرده مكلف به جبران خسارت وارده به زيان‌ديدگان مي‌باشد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر 4 فصل و 18 ماده و 7 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 28/10/1388 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 5/3/1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

       بديهي است از زمان لازم‌الاجراشدن آن، آيين‌نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوانان موضوع مواد 75 و 83 قانـون كار كه در تاريخ11/1/1370 به تصـويب وزير كار و امور اجتـماعي رسيده، فاقد اعتبار مي‌باشد.

ضمائم

 

 

 

 

 

       شرايط محدوده بالايي نيرو (برحسب كيلوگرم) مثال‌هايي از نوع كار

       فشار دادن به سمت پائين تا ارتفاع آرنج 29 كيلوگرم نيرو بسته‌بندي كردن، باربندي، مهر و موم‌كردن بسته‌ها

فشاردادن به سمت بالا تا ارتفاع شانه 20 كيلوگرم نيرو بلندكردن يك گوشه يا انتهاي شيئي نظير يك لوله يا تيرآهن، بلندكردن يك شيئي تا قسمت بالاي قفسه

 

       ضميمه شماره3

       ظرفيت كار جسماني (PWC)

       حداكثر ميزان مصرف انرژي است كه فرد مي‌تواند با اين ميزان مصارف انرژي به انجام فعاليت‌هاي شغلي 8 ساعته خودپرداخته و دچار صدمات جسماني نگردد.

       PWC (ظرفيت كار جسماني) از طريق فرمول زير به دست مي‌آيد:

در فرمول فوق t زمان فعاليت برحسب دقيقه مي‌باشد.

       AC = حداكثر قابليت هر فرد در مصرف اكسيژن مي‌باشد كه تحت عنوان توان هوازي شناخته مي‌شود و برحسب ليتر در دقيقه بيان مي‌شود، براي تعيين AC مراحل زير را طي مي‌كنيم:

       با دادن مقدار كار مشخص به فرد از طريق يكي از روش‌ها از جمله تست دوچرخه ارگومتر، تست نوار نقاله يا تست پله، نتايج ضربان قلب (HR) و حجم اكسيژن مصرفي را در چهار مرحله قرائت مي‌كنيم و سپس با استفاده از مختصات بدست آمده رابطه خطي بين ضربان قلب و ميزان اكسيژن مصرفي بدست مي‌آيد و سپس ماكزيمم ضربان قلب فرد را از طريق فرمول زير بدست مي‌آوريم:

       (سن  ٭ 63/0) – 210 = HR ماكزيمم

       حال با جايگذاري مقدار ماكزيمم ضربان قلب در فرمول خط فوق مقدار AC بدست مي‌آيد.

 

 

       ضميمه شماره4

       روش محاسباتي جهت تجزيه و تحليل عمل بلندكردن بار

       شركت/كارخانه:                                       ارزياب:

       شغل:                                                   تاريخ:

       1) وزن شيء موردنظر را يادداشت كنيد:

       وزن بار بلندشده برحسب كيلوگرم:

       2) يكي از عددهاي موجود در مستطيل‌هاي زير را كه با موقعيت دست فرد در زمانيكه وي شروع به بلندكردن يا پايين‌‌آوردن اشياء (بار) مي‌كند، مطابقت دارد انتخاب نمائيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3) عددي كه با دفعاتي كه فرد در هر دقيقه بار را بلند مي‌كند مطابقت دارد را در نظر گرفته و با توجه به عددي كه نشاندهنده ساعت‌هايي است كه فرد در طول روز صرف بلندكردن (بار) مي‌كند، عدد كلي را از روي جدول انتخاب كنيد.

توجه: براي بلندكردن كمتر از يكبار در هر 5 دقيقه عدد 1 را در نظر بگيريد.

 

 

 

 

 

       4) اگر فرد بيش از 45 درجه هنگام بلندكردن (بار) خم‌شده باشد عدد 85/0 را انتخاب و در غيراينصورت عدد 0/1 را انتخاب نماييد.

       5) اعدادي كه شما در مراحل قبلي انتخاب كرده‌ايد را در جدول زير قرار دهيد:

حد مجاز بلندكردن = عدد مرحله4  ٭ عدد مرحله3 ٭ عدد مرحله2 (برحسب كيلوگرم)

       6) آيا وزن بار بلندشده (در مرحله1) كمتر از وزن حد مجاز بلندكردن (مرحله5) است؟

       بلي: خطري وجود ندارد                         خير : خطر وجود دارد

       توجه: اگر شغلي مستلزم بلندكردن بارهايي با وزن‌هاي مختلف باشد مراحل 1 تا 5 بالا را انجام دهيد:

       1ـ در مرحله دوم بدترين حالت بلندكردن را بررسي كنيد. سنگين‌ترين بار بلندشده و عمل بلندكردن بار در بدترين وضعيت بدني.

       2ـ روش انجام بلندكردن بار كه معمولاً اجرا مي‌شود را بررسي كنيد. در مرحله سوم از فركانس و مدت زمان براي تمام مراحل بلندكردن (بار) در يك روز كاري استفاده كنيد.

       ماده18ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آئين‌نامه برعهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه يا بيماري ناشي از كار به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني مطابق مواد 175 و 176 قانون كار عمل شده و نامبرده مكلف به جبران خسارت وارده به زيان‌ديدگان مي‌باشد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر 4 فصل و 18 ماده و 7 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 28/10/1388 شورايعالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 5/3/1389 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.

       بديهي است از زمان لازم‌الاجراشدن آن، آيين‌نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوانان موضوع مواد 75 و 83 قانون كار كه در تاريخ 11/1/1370 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده، فاقد اعتبار مي‌باشد.

 

 

 

 

 


٢١:٤٧ - دوشنبه ٤ مهر ١٣٩٠    /    شماره : ٢١٢٧    /    تعداد نمایش : ٥٣٤٣


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18667161
 - بازدید امروز : 246
 - بازدید این صفحه : 1389332 25
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4368 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved