عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور

آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور

به استناد تبصره 2 ماده واحد قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1375 و حوزه کاری شماره پنج رهیافت راهبردی مدیریت بین المالی موادشیمیایی (SAICM) مبنی بر اجرا سیستم هماهنگ جهانی برای طبقه بندی و برچسب زنی مواد شیمیایی و به منظور ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات کلیه افرادی که با تولید عرضه حمل و نقل و نگهداری و مصرف مواد شیمیایی در سطح کشور در ارتباط می باشند و با هدف پیشگیری و کاهش عوارض و آسیب های ناشی از کار با مواد شیمیایی و کاستن از بار حوادث شیمیایی و مخاطرات زیست محیطی این آیین نامه با عنوان آیین نامه طبقه بندی وبرچسب گذاری موادشیمیایی کشور تهیه و تدوین و به شرح ذیل اعلام می گردد .

فصل اول : تعاریف :

ماده 1- ماده شیمیایی ترکیب یا ماده ای با منشاء معدنی یا آلی که حداقل دارای یک عنصر شیمیایی بوده و به اشکال مختلف اعم از گاز ، بخار ، مایع یا جامد دیده می شوند.

ماده 2- ماده شیمیایی خطرناک عبارت از ماده شیمیایی است که می تواند باعث ایجاد خطرات بیولوژیک و با آسیب های فیزیکی برای موجودات زنده و محیط زیست شود .

ماده 3- آفت کش به ماده ای با منشاء طبیعی با صناعی اطلاق می شود که برای مبارزه و کنترل آفات به کار می رود .

ماده4- برچسب ماده شیمیایی مجموعه ای از علائم ، نمادها ، حروف و عبارات هشدار دهنده و آگاه کننده در مورد خصوصیات خطرات موادشیمیایی و اقدامات ایمنی و حفاظتی در مقابل آنها می باشد که بر روی ظروف و یا بسته های حاوی مواد شیمیایی الصاق می گردد .

ماده5- برچسب کشوری ماده شیمیایی : عبارت از برچسبی است که طبق اصول دستورالعمل کشوری طبقه بندی و برچسب گذاری موادشیمیایی به زبان فارسی تهیه و بر روی ظروف حاوی موادشیمیایی الصاق می گردد.

ماده7- SAICM : مختلف عبارت strategic Approach international chemicals management و به مفهوم رهیافت راهبردی مدیریت بین المللی موادشیمیایی می باشد .

ماده 8- GHS : مختلف عبارت Globally Harmonized system که در این آیین نامه به معنی نظام هماهنگ بین المللی طبقه بندی و برچسب گذاری موادشیمیایی می باشد .

ماده 9- مخاطرات زیست محیطی وضعیت یا موقعیتی که دارای تهدید برای محیط زیست پیرامون است .

فصل دوم ) اهداف و وظایف :

ماده 10- هدف : هدف از این آیین نامه برقراری شیوه ای مناسب به منظور طبقه بندی و برچسب گذاری موادشیمیایی تولیدی و مصرفی کشور می باشد .

ماده11- اصول و نحوه عمل جهت تعیین و الصاق برچسب براساس رهنمودهای سیستم GHS استوار می باشد .

ماده12- مسئولیت تهیه فهرست مواد شیمیایی مشمول این آیین نامه برعهده کارگروهی متشکل از اعضاء مندرج در ماده 11 می باشد .

ماده 13- بررسی اطلاعات موادشیمیایی مشمول دریافت برچسب کشوری و صدور آن بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

تبصره 1- طبق ماده 35 آیین نامه اجرای قانون حفظ نباتات ، بررسی مشخصات آفت کش ها کافی السابق برعهده هیات نظارت برسموم و صدور برچسب آنها مطابق این آیین نامه خواهد بود .

تبصره2- کلیه ویژگیهای فیزیکی برچسب کشوری موادشیمیایی از جمله شکل ، رنگ ، ابعاد ، توسط کمیته کشوری طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی تدوین و پس از تصویب در کمیته ملی ، توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان استاندارد ملی اعلام می گردد .

ماده 14- وزارتخانه های بازرگانی صنایع و معاون و جهادکشاورزی حسب مورد موظف می باشند فهرست کلیه مواد شیمیایی مشمول این آیین نامه را به طریق مقتضی به تولید کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکنندگان مواد و کالاهای شیمیایی اعلام نماید .

 

آیین نامه طبقه بندی وبرچسب گذاری مواد شیمیایی کشور

ماده15- تولیدکنندگان ، واردکنندگان و صادرکنندگان مواد شیمیایی باید قبل از ورود ، صدور و عرضه هرگونه موادشیمیایی ، مشخصات آنها را به منظور بررسی جهت صدور برچسب کشوری به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند .

ماده 16- کلیه تولیدکنندگان موادشیمیایی اعم از دولتی و خصوصی موظف به رعایت مفاد دستورالعمل کشوری طبقه بندی وبرچسب گذاری موادشیمیایی می باشند .

ماده17- نظارت بر مواد و فراورده های شیمیایی از جنبه دارابودن برچسب کشوری موادشیمیایی در مراکز تولیدی – صنعتی کارگاهها ، جایگاهها و انبارهای نگهداری کالا و مراکز فروش برعهده بازرسین کار و بهداشت حرفه ای می باشد .

ماده18- واردات و ترخیص هرگونه ماده شیمیایی فاقد برچسب کشوری ماده شیمیایی ممنوع می باشد .

تبصره : کسرکات کشور برحسب اجراء بند فوق کنترل و نظارت لازم را اعمال خواهند نمود .

ماده19- برچسب کلیه موادشیمیایی صادراتی مشمول این آیین نامه علاوه برزبان فارسی ، در صورت درخواست می تواند به زبان کشور مقصد نیز باشد .

ماده20- کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی در خصوص ظروف آلوده به موادشیمیایی ، ضمن رعایت دستورالعمل کشوری طبقه بندی وبرچسب گذاری موادشیمیایی ، ملزم به رعایت مفاد ماده 7 قانون مدیریت پسماندها نیز می باشند .

تبصره1- کلیه واردکنندگان مواد شیمیایی کنوانسیون روتردام ، استکهلم و بازل علاوه برالصاق برچسب موضوع این آیین نامه ملزم به رعایت مفاد کنفوانسیون های مزبور می باشند .

تبصره2- مفاد این آیین نامه جهت کلیه موادشیمیایی تاریخ گذشته و یا تبدیل شده به پسماندنیز لازم الاجراء است .

ماده 21- موادشیمیایی پرتوزا و دارویی مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود .

ماده 22- خواص و مشخصات هر ماده شیمیایی باید با برچسب کشوری ظرف آن مطابقت داشته باشد .

ماده23- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به جعل برچسب و یا تخطی از ماده 21 نمایند مشمول مجازات و جرائمی که در قانون پیش بینی می گردد خواهند شد .

ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی برنامه های آموزشی در خصوص آشنایی شاغلین با برچسب موادشیمیایی را تهیه و اجرا خواهند نمود .

ماده 24- مسئولیت نظارت برحسن اجرائ این آیین نامه برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد .

این آیین نامه مشتمل بر 2 فصل ، 25 ماده و 5 تبصره در تاریخ ..به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .


٠٠:٠١ - جمعه ١٨ دی ١٣٨٨    /    شماره : ١٩٦    /    تعداد نمایش : ٤٨٢٦


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18537642
 - بازدید امروز : 1499
 - بازدید این صفحه : 1380474 6
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4315 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved