Safety Security HSE

 
 

نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]
   
 
---

از -3892- روز قبل ( 18 شهریور 1385) تاکنون پیوسته و بروز در خدمت شما بوده ایم.

 

این صفحه : اخبار > آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور

 

940918 کانال تلگرام ایمنی
950704 بنر شما 1155ک
---
950801 تبلیغات پیامکی ایمنی
---  چاپ        ارسال به دوست

آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 بنا به پيشنهاد شماره 17699/11 مورخ 25/8/1387 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور

       ماده1ـ به منظور هماهنگ‌سازي تصميمات و سياستگذاريهاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راههاي كشور و رفع موانع و مشكلات اجرايي و ساختاري و پيشگيري از وقوع سوانح و تصادفات رانندگي و بهره‌برداري بهينه از تمامي امكانات موجود، كميسيون ايمني راههاي كشور كه در اين آيين‌نامه به اختصار « كميسيون» ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
       1ـ وزير راه و ترابري (رييس كميسيون)
       2ـ يكي از معاونان وزير كشور به انتخاب وزير
       3ـ يكي از معاونان وزير صنايع و معادن به انتخاب وزير
       4ـ يكي از معاونان وزير آموزش و پرورش به انتخاب وزير
       5 ـ يكي از معاونان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به انتخاب وزير
       6 ـ يكي از معاونان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به انتخاب وزير
       7ـ نماينده معرفي‌شده از سوي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       8 ـ يكي از معاونان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب رييس‌ سازمان
       9ـ رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور
       10ـ نماينده دادستان كل كشور به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفي)
       11ـ يكي از نمايندگان عضو كميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفي)
       12ـ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور
       13ـ رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران
       14ـ رييس كل بيمه مركزي ايران
       15ـ رييس مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي كشور
       16ـ رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور
       تبصره1ـ جلسات كميسيون هر ماه يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات اتخاذشده نيز با رأي اكثريت حاضران معتبر و توسط رييس كميسيون ابلاغ مي‌شود.
       تبصره2ـ كميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير دستگاهها بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
       ماده2ـ به منظور تعيين اهداف، راهبردها و طرح‌هاي بهبود ايمني راهها، كميسيون وظايف زير را برعهده خواهد داشت:
       الف ـ ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط با ايمني راهها.
       ب ـ تدوين سياستهاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راههاي كشور و ارايه آن به مراجع قانوني ذي‌ربط.
       پ ـ تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به شفاف‌سازي و احصاي وظايف و اختيارات اعضا در ارتباط با ايمني راهها و درصورت لزوم ارايه آن به مراجع قانوني ذي‌ربط.
       ت ـ بررسي و تدوين برنامه‌هاي اجرايي دستگاههاي عضو در حوزه ايمني راهها، براساس برنامه‌ريزي هماهنگ و يكپارچه در چارچوب راهبردها و طرح‌هاي مصوب مرتبط با ايمني راهها.
       ث ـ جهت‌دهي فرهنگ عمومي جامعه در خصوص ايمني راهها.
       ج ـ تدوين ضوابط و معيارهاي فني ايمني راهها و محيط مؤثر اطراف آن با هدف كاهش نقاط پرتصادف راهها.
       چ ـ بررسي و پيشنهاد استانداردهاي ايمني وسايل نقليه توليد داخل و وارداتي و ارتقاي سيستم معاينه فني وسايل نقليه.
       ح ـ بررسي و پيشنهاد دستورالعمل‌هاي مربوط به سرعت و كيفيت خدمات امدادي و فوريتهاي پزشكي در راهها.
       خ ـ ارايه پيشنهادهاي لازم در جهت بهبود و تقويت سيستم مديريتي اجراي قوانين و مقررات ترافيكي در سطح راهها، ارزيابي و نظارت بر حسن عملكرد آن.
       د ـ ارايه راهكارهاي لازم در جهت ساماندهي و بهبود امر نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به ايمني راهها.
       ذ ـ بررسي و ارايه راهكارهاي لازم در جهت بهبود سطح بكارگيري فناوري‌هاي نوين جهت اجرا و نظارت بر قوانين ترافيكي راههاي كشور.
       ر ـ بررسي و ارايه راهكارهاي بهبود وضعيت آموزش رانندگي، صدور و تجديد انواع گواهينامه و شرايط صلاحيت و سلامت رانندگان وسايل نقليه عمومي و نحوه اعمال مقررات مربوط.
       ز ـ بررسي و ارايه راهكارهاي بهبود سيستم‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي به عنوان ابزاري جهت بهبود سطح خدمت‌رساني و ايمني حمل و نقل و همچنين ارتقاي فرهنگ عمومي ترافيك نزد كاربران مختلف راهها.
       ژ ـ بررسي و ارايه راهكارهاي لازم جهت بهبود سيستم‌هاي آموزش ايمني در سطوح عمومي و تخصصي و تهيه برنامه هماهنگي فعاليتها بين دستگاههاي ذيربط.
       س ـ بهبود ارايه خدمات بيمه‌اي در زمينه حمل و نقل به منظور افزايش بازدارندگي از تخلفات و تصادفات رانندگي.
       ش ـ پيشنهاد لازم براي وصول درآمد و تأمين منابع اعتباري براي صرف هزينه در امور ايمني حمل و نقل به مراجع قانوني.
       ص ـ ايجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مديريت ايمني راههاي كشور با همكاري دستگاههاي عضو.
       ض ـ نظارت و ارزيابي شاخصهاي عملكردي ايمني و اجراي مصوبات مرتبط با بهبود ايمني راهها توسط اعضا و هريك از كميسيونهاي مديريت ايمني راههاي استاني و ارايه گزارش سالانه آن به هيئت وزيران.
       ط ـ بررسي تحليلي تصادفات جاده‌اي عمده با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط و تدوين راهكارهاي اصلاحي جهت جلوگيري از تكرار آنها.
       ظ ـ ساير وظايف مندرج در ماده (14) آيين‌نامه مديريت حمل ونقل و سوانح رانندگي، موضوع تصويب‌نامه شماره 114342/ت41191ك مورخ 4/6/1388.
       ماده3ـ دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور وظايف دبيرخانه كميسيون را برعهده خواهد داشت.
       ماده4ـ دستگاههاي عضو كميسيون موظفند هرساله ميزان اعتبار لازم براي انجام وظايف مربوط را با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌منظور درج در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و درصورت تخصيص با نظارت كميسيون هزينه نمايند.
       ماده5 ـ كميسيون جهت انجام وظايف و مسؤوليتهاي برنامه‌ريزي و نظارتي، بررسي‌هاي كارشناسي و تخصصي در موضوعات و مقوله‌هاي مختلف مرتبط با ايمني راهها، مي‌تواند نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با استفاده از ظرفيت دستگاههاي عضو كميسيون اقدام نمايد.
       تبصره ـ دبيرخانه كميسون، مسؤوليت هماهنگي دبيرخانه‌هاي كارگروهاي تخصصي و كميسيون‌هاي مديريت ايمني راههاي‌استان، موضوع ماده(14) آيين‌نامه يادشده را برعهده دارد.
       ماده6 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به اجراي تصميمات كميسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
       تبصره ـ دستگاههاي عضو كميسيون و كميسيونهاي مديريت ايمني راههاي استان موظفند گزارش عملكرد خود را درمقاطع سه ماهه به دبيرخانه كميسيون ارايه نمايند.
       ماده7ـ بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد رييس كميسيون اعتبارات مورد نياز دبيرخانه كميسيون را به منظور بررسي طرحهاي كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن از محل اعتبارات موضوع ماده (27) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387 ـ تأمين و پرداخت نمايد.
       تبصره ـ درصورت عدم كفاف منابع مالي موضوع اين ماده، بودجه مورد نياز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابري تأمين خواهد شد.
       ماده8 ـ كميسيون موظف است نتيجه فعاليتهاي انجام شده، طرحهاي تصويب شده و نحوه همكاري و عملكرد هريك از دستگاههاي عضو را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و هر سال يك بار به هيئت وزيران گزارش نمايد.
       ماده9ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 11499/ت25406هـ مورخ 7/3/1382 مي‌شود


٠٠:٢٣ - يکشنبه ٣ بهمن ١٣٨٩    /    شماره : ١٧٩٥    /    تعداد نمایش : ١٤٢٦


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 

3  روز مانده تا  دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار در رشت    
 درسنامه جامع ریاضی بهداشت حرفه ای
 آگهی مناقصه : طراحی و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک یک کارخانه بزرگ صنعتی
 خدمات مشاوره ایمنی بهداشت و محیط زیست و آتش نشانی
 طراحی HSE PLAN
 شرکت تراشه پردازان شبکه جنوب
 دنیای کفش ایمنی
 پرده های آکوستیک کنترل صدا
 مشاوره پایان نامه تحقیقاتی
 طراحی و اجرا سیستم های تهویه
 فروش خلاصه و نکته دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 - ثبت آگهی تبلیغاتی در بازارچه ایمنی  (رایگان)
 - ثبت همایش، سمینار ، دوره آموزشی، یا هرگونه رویداد مرتبط با ایمنی  (رایگان)
 - ثبت اطلاعات شرکت یا موسسه فعال در امور ایمنی   (رایگان)
 - ثبت آگهی استخدام مشاغل مرتبط با ایمنی  (رایگان)
 - ثبت رزومه توسط فعالان و متخصصان ایمنی  (رایگان)
 - ثبت و معرفی وب سایت/وبلاگ  تخصصی در حوزه ایمنی  (رایگان)
 - ثبت لینک به مقالات و مطالب علمی آموزشی مرتبط با ایمنی  (رایگان)
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
 

به نظر شما مفید ترین بخش سایت ایمنی كدام است؟

اخبار و رويداد هاي ايمني
بانك اطلاعات موسسات ايمني كشور
قوانين و مقررات ايمني
مطالب علمي و آموزشي ايمني
فرصت هاي شغلي - ثبت رزومه
آگهي هاي تبلیغاتی - بازارچه ایمنی

  آمار بازدید سایت : 

  • کل بازدید: 15316484      
  • بازدید امروز : 6186              
  • بازدید این صفحه :  1168145  

12

0/2510

عضویت در خبرنامه :

چنانچه تمایل دارید منتخب مطالب سایت از طریق ایمیل برای شما ارسال گردد نام و نام خانوادگی خود را در کادر بالا و ایمیل خود را در کادر پایین ثبت و بعد روی دکمه "ارسال به خبرنامه" کلیک کنید:

Powered by WebGozar

 

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد.          Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved