عضویت در سرور جدید

   

 صفحه نخست
سفارش تبلیغات
عضويت
مشاوره ایمنی
رزومه جویندگان کار
ثبت آگهی استخدام
ثبت رزومه جدید
ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان

970107 سرور جدید ایمنی 214ک

 

   آرشیو تمام مطالب    اخبار/ گوناگون  
   حوادث    قوانین/آیین نامه ها/دستورعمل ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی  
   رویدادها: همایش/نمایشگاه/جشنواره//کارگاه و دوره آموزشی    فرصت های شغلی/آگهی های استخدام  
   معرفی شرکتها و موسسات فعال در حوزه ایمنی    آگهی کالاها و خدمات ایمنی و امنیتی  
   علمی آموزشی    رزومه متخصصان و جویندگان کار در حوزه ایمنی  

این صفحه: اخبار > آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور

 

961218 1945k ایجاد صفحه اختصاصی

961214 حوادث کاری مهندس بخارایی 1143K

960422 شرکت دانش بنیان سامان تهویه نیک پالایش 924 ک

970107 سرور جدید ایمنی 257ک

کانال تلگرام ایمنی  چاپ        ارسال به دوست

آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 بنا به پيشنهاد شماره 17699/11 مورخ 25/8/1387 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تشكيل كميسيون ايمني راههاي كشور

       ماده1ـ به منظور هماهنگ‌سازي تصميمات و سياستگذاريهاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راههاي كشور و رفع موانع و مشكلات اجرايي و ساختاري و پيشگيري از وقوع سوانح و تصادفات رانندگي و بهره‌برداري بهينه از تمامي امكانات موجود، كميسيون ايمني راههاي كشور كه در اين آيين‌نامه به اختصار « كميسيون» ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
       1ـ وزير راه و ترابري (رييس كميسيون)
       2ـ يكي از معاونان وزير كشور به انتخاب وزير
       3ـ يكي از معاونان وزير صنايع و معادن به انتخاب وزير
       4ـ يكي از معاونان وزير آموزش و پرورش به انتخاب وزير
       5 ـ يكي از معاونان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به انتخاب وزير
       6 ـ يكي از معاونان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به انتخاب وزير
       7ـ نماينده معرفي‌شده از سوي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
       8 ـ يكي از معاونان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب رييس‌ سازمان
       9ـ رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشور
       10ـ نماينده دادستان كل كشور به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفي)
       11ـ يكي از نمايندگان عضو كميسيون عمران در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر (در صورت معرفي)
       12ـ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور
       13ـ رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران
       14ـ رييس كل بيمه مركزي ايران
       15ـ رييس مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي كشور
       16ـ رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور
       تبصره1ـ جلسات كميسيون هر ماه يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات اتخاذشده نيز با رأي اكثريت حاضران معتبر و توسط رييس كميسيون ابلاغ مي‌شود.
       تبصره2ـ كميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير دستگاهها بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
       ماده2ـ به منظور تعيين اهداف، راهبردها و طرح‌هاي بهبود ايمني راهها، كميسيون وظايف زير را برعهده خواهد داشت:
       الف ـ ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط با ايمني راهها.
       ب ـ تدوين سياستهاي لازم در جهت ارتقاي سطح ايمني راههاي كشور و ارايه آن به مراجع قانوني ذي‌ربط.
       پ ـ تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به شفاف‌سازي و احصاي وظايف و اختيارات اعضا در ارتباط با ايمني راهها و درصورت لزوم ارايه آن به مراجع قانوني ذي‌ربط.
       ت ـ بررسي و تدوين برنامه‌هاي اجرايي دستگاههاي عضو در حوزه ايمني راهها، براساس برنامه‌ريزي هماهنگ و يكپارچه در چارچوب راهبردها و طرح‌هاي مصوب مرتبط با ايمني راهها.
       ث ـ جهت‌دهي فرهنگ عمومي جامعه در خصوص ايمني راهها.
       ج ـ تدوين ضوابط و معيارهاي فني ايمني راهها و محيط مؤثر اطراف آن با هدف كاهش نقاط پرتصادف راهها.
       چ ـ بررسي و پيشنهاد استانداردهاي ايمني وسايل نقليه توليد داخل و وارداتي و ارتقاي سيستم معاينه فني وسايل نقليه.
       ح ـ بررسي و پيشنهاد دستورالعمل‌هاي مربوط به سرعت و كيفيت خدمات امدادي و فوريتهاي پزشكي در راهها.
       خ ـ ارايه پيشنهادهاي لازم در جهت بهبود و تقويت سيستم مديريتي اجراي قوانين و مقررات ترافيكي در سطح راهها، ارزيابي و نظارت بر حسن عملكرد آن.
       د ـ ارايه راهكارهاي لازم در جهت ساماندهي و بهبود امر نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به ايمني راهها.
       ذ ـ بررسي و ارايه راهكارهاي لازم در جهت بهبود سطح بكارگيري فناوري‌هاي نوين جهت اجرا و نظارت بر قوانين ترافيكي راههاي كشور.
       ر ـ بررسي و ارايه راهكارهاي بهبود وضعيت آموزش رانندگي، صدور و تجديد انواع گواهينامه و شرايط صلاحيت و سلامت رانندگان وسايل نقليه عمومي و نحوه اعمال مقررات مربوط.
       ز ـ بررسي و ارايه راهكارهاي بهبود سيستم‌هاي اطلاع‌رساني و تبليغاتي به عنوان ابزاري جهت بهبود سطح خدمت‌رساني و ايمني حمل و نقل و همچنين ارتقاي فرهنگ عمومي ترافيك نزد كاربران مختلف راهها.
       ژ ـ بررسي و ارايه راهكارهاي لازم جهت بهبود سيستم‌هاي آموزش ايمني در سطوح عمومي و تخصصي و تهيه برنامه هماهنگي فعاليتها بين دستگاههاي ذيربط.
       س ـ بهبود ارايه خدمات بيمه‌اي در زمينه حمل و نقل به منظور افزايش بازدارندگي از تخلفات و تصادفات رانندگي.
       ش ـ پيشنهاد لازم براي وصول درآمد و تأمين منابع اعتباري براي صرف هزينه در امور ايمني حمل و نقل به مراجع قانوني.
       ص ـ ايجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مديريت ايمني راههاي كشور با همكاري دستگاههاي عضو.
       ض ـ نظارت و ارزيابي شاخصهاي عملكردي ايمني و اجراي مصوبات مرتبط با بهبود ايمني راهها توسط اعضا و هريك از كميسيونهاي مديريت ايمني راههاي استاني و ارايه گزارش سالانه آن به هيئت وزيران.
       ط ـ بررسي تحليلي تصادفات جاده‌اي عمده با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط و تدوين راهكارهاي اصلاحي جهت جلوگيري از تكرار آنها.
       ظ ـ ساير وظايف مندرج در ماده (14) آيين‌نامه مديريت حمل ونقل و سوانح رانندگي، موضوع تصويب‌نامه شماره 114342/ت41191ك مورخ 4/6/1388.
       ماده3ـ دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور وظايف دبيرخانه كميسيون را برعهده خواهد داشت.
       ماده4ـ دستگاههاي عضو كميسيون موظفند هرساله ميزان اعتبار لازم براي انجام وظايف مربوط را با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌منظور درج در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و درصورت تخصيص با نظارت كميسيون هزينه نمايند.
       ماده5 ـ كميسيون جهت انجام وظايف و مسؤوليتهاي برنامه‌ريزي و نظارتي، بررسي‌هاي كارشناسي و تخصصي در موضوعات و مقوله‌هاي مختلف مرتبط با ايمني راهها، مي‌تواند نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي با استفاده از ظرفيت دستگاههاي عضو كميسيون اقدام نمايد.
       تبصره ـ دبيرخانه كميسون، مسؤوليت هماهنگي دبيرخانه‌هاي كارگروهاي تخصصي و كميسيون‌هاي مديريت ايمني راههاي‌استان، موضوع ماده(14) آيين‌نامه يادشده را برعهده دارد.
       ماده6 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به اجراي تصميمات كميسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
       تبصره ـ دستگاههاي عضو كميسيون و كميسيونهاي مديريت ايمني راههاي استان موظفند گزارش عملكرد خود را درمقاطع سه ماهه به دبيرخانه كميسيون ارايه نمايند.
       ماده7ـ بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد رييس كميسيون اعتبارات مورد نياز دبيرخانه كميسيون را به منظور بررسي طرحهاي كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن از محل اعتبارات موضوع ماده (27) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387 ـ تأمين و پرداخت نمايد.
       تبصره ـ درصورت عدم كفاف منابع مالي موضوع اين ماده، بودجه مورد نياز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابري تأمين خواهد شد.
       ماده8 ـ كميسيون موظف است نتيجه فعاليتهاي انجام شده، طرحهاي تصويب شده و نحوه همكاري و عملكرد هريك از دستگاههاي عضو را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و هر سال يك بار به هيئت وزيران گزارش نمايد.
       ماده9ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 11499/ت25406هـ مورخ 7/3/1382 مي‌شود


٠٠:٢٣ - يکشنبه ٣ بهمن ١٣٨٩    /    شماره : ١٧٩٥    /    تعداد نمایش : ٢٠٠٠


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

 << بازگشت به صفحه قبل   

 

   

 

 
 
 
         

تماس با ما


www.imeny.com

 پست الکترونیک: info@imeny.ir

 سامانه پیامک   : 3000257757

تلگرام:

@imeny_telegram

 

 

دسترسی سریع


صفحه نخست سفارش تبلیغات عضويت وبکده ايمني مشاوره ایمنی آیین نامه ها و دستورعمل ها رزومه جویندگان کار ثبت آگهی استخدام ثبت رزومه جدید جستجو در سايت معرفي سايت ها اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS) ثبت آگهی اطلاع رسانی رایگان تماس با ما پرداخت وجه سایر صفحات سایت

 

آمار سایت


 - امروز: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
 - کل بازدید : 18667135
 - بازدید امروز : 220
 - بازدید این صفحه : 1389309 24
 - سابقه فعالیت سایت تا امروز : -4368 - روز
         
         

کلیه حقوق این اثر محفوظ و متعلق به پايگاه اينترنتي ایمنی می باشد. Copyright © 2009 - Imeny.com . All rights reserved