اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان

این مطلب به نقل از سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال در … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

مقالات فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره ۸، شماره ۲ منتشر شد

این مطلب به نقل از سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال در … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید

همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی


همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی،۲۶تا … اطلاعات بیشتر

بیشتر بخوانید