مروری بر روش‌ها و وسایل ارزیابی مواجهه شغلی با نانوذارت

پایگاه اطلاعات ایمنی این مقاله علمی را به نقل از مجله مهندسی بهداشت حرفه ای منتشر می نماید:
زمینه و هدف: در سال‎های اخیر، میزان استفاده از فناوری نانو در صنایع، و تعداد کارگران درگیر در فرآیندهای مختلف تحقیق، ساخت، تولید و دفع پسماندهای محصولات حاوی نانو مواد، رشد چشم‎گیری داشته، درحالی‎که علی‌رغم این افزایش، هنوز اطلاعات اندکی در رابطه با ریسک مواجهه شغلی با آن‏ها وجود دارد. لذا با توجه ‎‌به استفاده روزافزون نانو مواد در محیط‎های کار، انتخاب تکنیک و وسایل نمونه‎برداری، ویژگی مناسب و بررسی میزان اثربخشی آن‎‌ها جهت ارزیابی مواجهه شغلی با این ترکیبات از اهمیت زیادی برخوردار است.

روش بررسی: این مطالعه مروری، با تاکید بر نتایج تحقیقات موجود در زمینه روش‎ها و وسایل ارزیابی مواجهه با نانو ذرات در محیط‌های شغلی و عوامل و شرایط مختلف تاثیرگذار بر آن، با هدف معرفی روش‎ها و وسایل ارزیابی مواجهه شغلی با نانو ذرات، به صورت جستجو در منابع کتابخانه‎ای به انجام رسید.

یافته ها: نتایج تحقیق حاضر بر این واقعیت تاًکید دارد، که علی‌رغم کاربردهای فراوان فناوری نانو در محیط‌های کاری، هنوز روش بین‌المللی معتبر و استانداردی جهت ارزیابی مواجهه شغلی با نانو مواد وجود ندارد. نتایج همچنین نشان داد که به‎کارگیری وسایل و تجهیزات نوین، از طریق تعیین ویژگی نانو ذرات از نظر تعداد، غلظت جرمی و مساحت سطح، امکان ارزیابی مواجهه شغلی با نانو مواد را ‌فراهم نموده است. ضمناً از بین وسایل مذکور، دستگاه سنجش روبشی اندازه‎ ذره (SMPS) بیش‎ترین کاربرد را جهت سنجش تعداد و توزیع اندازه ذرات در تحقیقات داشته است.

نتیجه گیری: بررسی صحت و دقت وسایل و تجهیزات ارزیابی مواجهه با نانو ذرات، به عنوان موضوعاتی جهت انجام مطالعات آینده، می‌تواند در رسیدن به یک استاندارد مناسب و معتبر موثر واقع شود. 

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای – مقالات نشریه – سال ۱۳۹۴ جلد۲ شماره۲
رفتن به منبع جهت اطلاعات بیشتر و دریافت متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *