راه اندازی سرور و قالب جدید سایت

 بعد از سالها فعالیت، شان کاربران ارزشمند سایت اقتضا می کرد که بروزرسانی  اساسی در سایت داشته باشیم تا سطح خدمات و سرعت و کیفیت ارایه اطلاعات  ارتقا یابد. در همین راستا نسبت به تهیه سرور جدید و طراحی قالب جدید اقدام گردید.  مانند همیشه از نظرات ارزشمند کاربران استقبال می کنیم.